Artnit

Ponedeljak, 28 Januar 2019 11:37

Talkot Parsons - Struktura društvene akcije

Tokom tridesetih godina XX veka američki sociolog Talkot Parsons je razvio teoriju društvene akcije, kojom objašnjava funkcionalnu međuzavisnost svih elemenata društvenog sistema u svom prvom delu Struktura društvene akcije objavljenoj 1937. godine. Ovu teoriju je razvio na osnovu elemenata iz dela Karla Marksa, Maksa Vebera, Vilfreda Pareta, Alfreda Maršala i Emila Dirkema.

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 05 Novembar 2018 11:26

Sociološko poimanje moći

Koncept moći je centralan za svako razumevanje društva. Za sociološko shvatanje najbitnija su dva značenja moći: moć pojedinca u odnosu na društvene grupe i društvo i moć društvenih grupa u društvu. Postoji i više različitih određenja pojma moći i značajnog neslaganja oko njih. Najpoznatija određenja ovog pojma dali su Maks Veber, Karl Marks i Talkot Parsons.

Objavljeno u Društvo
Utorak, 31 Maj 2016 10:40

O socijalizaciji

Za razvoj čoveka je od presudnog značaja njegova socijalizacija. Socijalizacija i agensi socijalizacije imaju veliku ulogu u životu čoveka, jer ga osposobljavaju da se prilagodi grupi, društvu, radnom kolektivu, određenim institucijama i organizacijama. Čovek se socijalizuje od samog rođenja, i kroz ceo život ima uvek neprekidnu socijalizaciju. Na izuetnu važnost proučavanja socijalizacije ukazivali su sociolozi, antropolozi, psiholozi.

Objavljeno u Društvo

Vodeći funkcionalistički mislilac, američki sociolog Talkot Parsons, bavio se sredinom XX veka ulogom porodice u industrijskim društvima. Pročavajući “nuklearnu porodicu“, kakva je postojala u tada razvijenom industrijskom društvu Sjedinjenih Američkih Država, on naglašava njene funkcije, kao i podelu rada u njoj zasnovanu na biološkim razlikama između polova, koja garantuje slogu u porodici.

Objavljeno u Društvo
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu Talkot Parsons