Artnit

Suprostavljenost slobodnog i neslobodnog uverenja ogleda se, na primer, u shvatanju državnog vođe. Snose li narodi krivicu za vođe koje podnose, na primer Francuzi za Napoleona? Smatra se da ga je preovlađavajuća većina ipak prihvatala i priželjkivala moć i slavu koju je on pribavljao. Napoleon je bio moguć jer su ga Francuzi hteli. Njegova veličina bila je u preciznosti s kojom je pogađao šta to narodne mase očekuju, šta žele da čuju, koju iluziju i kakve materijalne realitete traže. Nije li Lenc s pravom rekao: "Rodila se država koja odgovara francuskom duhu? " Da, jednom delu, jednoj situaciji - ali ne naprosto duhu jednog naroda! Ko može na taj način odrediti duh nekog naroda? Iz istog duha izrasli su i sasvim drugačiji realiteti.

Objavljeno u Društvo
Subota, 17 Januar 2015 13:04

Aristotel - Cilj političke nauke

Ako sad za ostvarljive zadatke postoji takav cilj da mu težimo zbog njega samog, dok sve ostalo želimo samo s obzirom na taj cilj, i ako ne preduzimamo svaku stvar s drugim ciljem pred očima - što bi se tako produžavalo u nedogled dok bi naša /životna/ želja ostala neostvarena i uzaludna/ - takav cilj /kome se teži zbog njega samog/ morao bi nesumnjivo da znači dobro po sebi, i najveće dobro.

Objavljeno u Društvo

- Tačno - dodade Kac - sada si, Tjaden, prvi put nešto umesno rekao; država i domovina, to je zaista razlika.

- Ali oni ipak ujedno spadaju - razmišlja Krop - ne postoji domovina bez države.

Objavljeno u Pero
Subota, 07 Juni 2014 15:33

Tomas Mor - Ukidanje novca

... I zato ja, dok u mislima posmatram i razmišljam o državama koje danas u svetu postoje, svuda vidim, tako mi Boga, samo neku zaveru bogatih, koji se, tobož za račun i u ime državnih interesa, bore jedino za svoje lične interese (...) Pa ipak ovi nevaljalci, koji su u svojoj nezajažljivoj gramžljivosti međusobno podelili sva dobra, koja bi inače bila dovoljna za potrebe sveg stanovništva, kako su oni ipak daleko od onog blagostanja koje uživaju Utopljani! Tamo je novac sasvim izbačen iz upotrebe, a time su odstranjeni i uslovi za pojavu gramžljivosti za zlatom.

Objavljeno u Društvo
Ponedeljak, 12 Maj 2014 14:20

Aristotelovo shvatanje države

Aristotelova politička filozofija, koju najviše izlaže u svom delu Politika ima značaj za savremeno razumevanje političke teorije i prakse. Za svoj ideal antički grad polis on kaže: "Čovek treba da se popne na brdo i njegov vidokrug treba da bude država. Svrha države je srećan život." Međutim, iako je njegov misaoni horizont bio više ili manje omeđen granicama grčkog polisa prodro je do same suštine i funkcije države.

Objavljeno u Društvo

Platonovo shvatanje idealne države je usko povezano sa njegovim shvatanjem vaspitanja i obrazovanja. Vapitanje i obrazovanje, koje je pod nadzorom države treba da urođene sposobnosti svakog građanina razvije i oblikuje u potrebna socijalna svojstva - da razvije smisao za zajednicu, za pravednost. Tako je jedan od osnovnih ciljeva države da obezbedi onu slobodu, u kojoj svaki građanin može vršiti onaj posao za koji je najobdareniji i najsposobniji.

Objavljeno u Društvo
Sreda, 29 Januar 2014 18:57

Tomas Hobs - Levijatan

Tomas Hobs, engleski filozof iz XVII veka je napravio značajan pomak u odnosu na tradicionalnu i srednjovekovnu političku teoriju. Njegova vizija sveta je originalna i još uvek relevantna u savremenoj politici, a političko-filozofski spis Levijatan iz 1651. godine je jedno od najuticajnijih dela političke filozofije. Reč levijatan je hebrejskog porekla i znači morsko čudovište. Hobs u Levijatanu zastupa tezu da je u interesu čoveka da izađe iz prirodnog stanja, u kome svako vodi rat protiv svih, i da kroz društveni ugovor, formira državu, koja će obezbediti društveni mir.

Objavljeno u Društvo
Petak, 01 Novembar 2013 19:28

Aristotel - Nastanak i razvoj države

Polazeći od postavke da je čovek zoon politikon, društvena životinja, društveno biće, Aristotel smatra da je celokupna čovekova istorija vezana za polis - grad-državu. U polisu vlada prirodna nejednkakost između ljudi, robovlasnika i robova, pa je zadatak države da formuliše šta je dobro a šta nije i da nastoji realizovati tu ideju dobra kako bi se prevazišle postojeće suprotnosti u društvu i obezbedio harmonijski razvoj zajednice.

Objavljeno u Društvo
Petak, 04 Oktobar 2013 19:09

Platonovo shvatanje muzike

Grčki filozof Platon ističe značaj muzike za stabilnost društva i države. Pojam muzike izvodi iz etičkog principa, a to pretpostavlja da muzika teži ostvarenju etičkog ideala. Platon je odnos prema muzici odredio u svojim delima, a posebno u Državi i Zakonima.

Objavljeno u Društvo
Sreda, 15 Maj 2013 21:11

Platon - Idealna država

Grčki filozof Platon u delu Država navodi da država nije pravična, jer se zasniva na neprirodnim privilegijama; na bogatstvu, na pravima po poreklu, na gruboj sili. Zato je predložio jedan "savršeni" model države gde bi svakom čoveku pravično bile određene dužnosti i prava.

Objavljeno u Društvo
Strana 2 od 2
Vi ste ovde: Home Društvo Prikazivanje članaka po tagu Država