Artnit

Petak, 05 Oktobar 2018 10:19

Robert Muzil - “Ne bih da sam glup!“ Istaknut

Dizajn korica knjige O gluposti Dizajn korica knjige O gluposti

Bojazan da ne izgledate glupi, kao i bojazan da ne povredite uljudnost, čini da se znatan broj ljudi, koji sebe smatraju pametnim, čuva da to i kaže. A ako se nađu u situaciji da su prisiljeni da o tome govore, pribegavaju okolišenjima sledeće vrste: “Nisam gluplji od drugog.“ Ali, postoji sklonost i da se što je mogućno neutralnijim i objektivnijim tonom primeti: “Verujem da mogu da kažem da sam normalno inteligentan.“

Pokatkad uverenje da ste pametni biva izrečeno posredno, recimo u sledećem izrazu: “Ne bih da sam glup!“ Stvar je utoliko značajnija što nije u pitanju samo neki privatni pojedinac koji sebe, duboko u srcu, diskretno, smatra izuzetno pametnim i veoma obdarenim, nego što to govori, ili udešava da se govori o njoj, javna ličnost od časa kad je na vlasti, da je, eto, vrhunski inteligentna, prosvetljena, plemenita, nadmoćna, milostiva, izabrana od Boga i predodređena za istorijsku sudbinu. Ide se i dotle da se tako govori o drugom da bi se time odraz s njega pridodao sopstvenom sjaju. To otkrivamo u titulisanju kao što je Vaše veličanstvo, Vaša eminencijo, Vaša ekselencijo ili Vaša milosti, premda u fosilizovanim tragovima i bezmalo mrtvim; ali, to danas u potpunosti oživljava svaki put kad čovek govori o sebi u množini. Izvestan niži sloj srednje klase - govoreći intelektualno i moralno - u tom pogledu naročito pokazuje gotovo bestidnu pretenziju da sebe manifestuje u zaklonu neke partije, nacije, sekte ili čak umetničke tendencije i oseća se ovlašćenim da govori “mi“ umesto “ja“.

Iz eseja O gluposti

Pročitano 1039 puta Poslednji put izmenjeno Petak, 09 Novembar 2018 11:41

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Robert Muzil - “Ne bih da sam glup!“