Četvrtak, 08 Februar 2018 12:41

Fridrih Vilhelm Jozef fon Šeling - Indijska mitologija Istaknut

Zinaida Serebrjakova - Indija Zinaida Serebrjakova - Indija

U egipatskoj mitologiji svest se još sa bolom čvrsto drži realnog principa. Ovde, naprotiv, svest je ekscentrično zanošenje bez ikakvog razumevanja, onaj princip je prevladan višim potencijama. Brama (Brahma), onaj princip, na neki način je iščezao, povukao se. Bog je prošlost, bez hrama i žrtve (tako je Tifon, ali ne baš potpuno, bio bog prošlosti), ne uživa nikakvo obožavanje, sasvim je uminuo, bez ikakvog odnosa prema svesti.

- Na njegovom mestu vlada Šiva (Schiwa), bog uništenja. - Tu je i treća potencija, Višnu (Wischnu). Za indijsku svest ovo troje se ne sjedinjuju kao za egipatsku, a još manje za hrišćansku. Višnu ima svoje sopstvene privrženike, koji isključuju Šivu i obrnuto, Šiva ima svoje. Narodne mase se drže jedino Šive, više klase Višnua. Indijska svest naginje bajkama, legendama o Višnuovim inkarnacijama, naročito kao Krišne (Krischna).

Ovo nije mitologija, to je izrođavanje neke imaginacije bez uporišta. Sa Budom (Budha) ne možemo ništa da učinimo, delimično zbog toga što je on Indusima stran, delimično zato što je ovo učenje, zapravo, samo reakcija protiv mitologije. Buda i misticizam, idealizam, spiritualizam koji se sa njime bude, služe samo za to da upotpune nesrećnu indijsku svest.

Iz dela Seren Kjerkegor - Šelingova pozna filozofija

Pročitano 48 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Fridrih Vilhelm Jozef fon Šeling - Indijska mitologija