Artnit

Nedelja, 03 Septembar 2017 10:39

O pojmu kulture Istaknut

Kao i o mnogim društvenim pojavama i tvorevinama, tako ni o kulturi ne postoji opšte prihvaćena definicija ni teorija. Shvatanja i određivanja kulture se kreću u širokom rasponu od metafizičkog entiteta koji postoji sam od sebe, preko mehanički izdvojene oblasti, do identifikovanja sa civilizacijskim kompleksom. Takođe, postoji oko 450 definicija kulture.

Pojam kultura potiče od latinske reči colere, što znači gajenje, negovanje, a u prvobitnom značenju obrađivanje zemlje. Prvi teoretičar koji je zaslužan za proširivanje pojma kulture od obrađivanja zemljišta na duhovni i intelektualni nivo je Ciceron. Danas pojam kultura ima znatno šire, čak i drugačije značenje.

Ne postoje jedinstveni kulturni obrasci koji bi važili za sve društvene grupe i vremenske periode. Svako društvo i svaki period ima svoju kulturu, a ona obuhvata nematerijalne aspekte (verovanja, ideje, vrednosti), koje čine sadržaj jedne kulture i materijalne aspekte (objekte, simbole ili tehnologiju), kroz koje se sadržaj kulture ispoljava.

U nekom svom vidu kultura je prisutna u svakom obliku reprodukcije društvenog života - od materijalne proizvodnje, preko vaspitanja, obrazovanja, nauke, politike, obavljanja verskih obreda, stvaranja umetničkih dela do načina stanovanja i odevanja. Njena uloga u društvu se najizrazitije sagledava kroz procese identiteta, socijalizacije i institucionalizacije društva, što su u suštini osnovne funkcije kulture.

Pročitano 951 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo O pojmu kulture