Artnit

Četvrtak, 23 Mart 2017 12:01

O etnocentrizmu Istaknut

Etnocentrizam je često korišćena reč, naročito u krugovima u kojima etnički, međuetnički odnosi i slična socijalna pitanja predstavljaju problem. Ovaj pojam se često definiše kao mišljenje pojedinca da je njegova grupa superiornija u odnosu na druge ili kao suđenje o drugoj grupi kao inferiornoj od svoje. Etnocentrična osoba koristi standarde svoje kulture kao osnovu za ocenjivanje drugih kultura i često svoju kulturu smatra za najbolju. Smatra se da ne postoji niko u našem društvu ko nije etnocentričan u izvesnoj meri, bez obzira na to koliko bio liberalan.

Reč etnocentrizam potiče od grčke reči ethnos, što znači narod ili ljudi i engleske reči centar, koja se odnosi na centralnu polaznu tačku. Zajednički idiom za etnocentrizam je tunel vizija.

Etnocentrizam je koncept koji je stvoren u antropologiji, gde je formirao kamen temeljac rane teorije evolucije. Američki sociolog Vilijam Grejem Samner je prvi koristio izraz etnocentrizam. On ga definiše kao: Tehnički naziv za pogled na stvari u kojima je vlastita grupa središte svega, a svi ostali su umanjeni i ocenjuju se u odnosu na nju. Princip vrednovanja se najčešće odnosti na jezik, običaje, religije i ponašanje.

Etnocentrizam je pojam koji se primenjuje na svesnu ili nesvesnu kulturnu ili etničku pristrasnost, u kojoj pojedinac posmatra svet iz perspektive sopstvene grupe koju uspostavlja kao arhetip i poredi sve druge grupe u odnosu na ovaj ideal. Ovaj oblik tunela vizije često uslovljava: 1. nesposobnost da se adekvatno razumeju kulture koje se razlikuju od sopstvene i 2. vrednosni sudovi daju prednost sopstvenoj grupi potvrđujući svoju urođenu superiornost i tako povezuju pojam etnocentrizma sa raznovrsnim oblicima šovinizma i predrasuda, uključujući nacionalizam, rasizam, pa čak i seksizam i invalidsku diskriminaciju.

Etnocentrizam se može videti u mnogim aspektima kulture - mitovima, narodnim pričama, poslovicama, pa čak i jeziku. Preferencije hrane su možda najpoznatiji aspekt etnocentrizma. Svaka kultura je razvila sklonosti za određene vrste hrane i pića i jednako snažne negativne stavove prema drugim kulturama. Zanimljivo je napomenuti da je ovaj etnocentrizam u našim glavama, a ne u našim jezicima, jer nešto može biti ukusno dok nam se ne kaže šta je to.

Pročitano 1051 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo O etnocentrizmu