Artnit

Sreda, 02 Novembar 2016 11:57

Mišel Fuko - Vrste moći Istaknut

Problem moći je veoma značajan za filozofsko delo Mišela Fukoa. On nudi definicije koje se direktno protive više tradicionalnim liberalnim i marksističkim teorijama moći. Po njemu moć "stiže u svako zrno pojedinaca, dodiruje njihova tela i ubacuje se u njihove postupke i stavove, njihov govor, procese učenja i svakodnevni život". Pri tome on razlikuje suverenu moć, disciplinsku moć, pastoralnu moć i moć znanja.

Suverena moć je zasnovana na poslušnosti i saglasnosti i podrazumeva pokornost zakonu kralja ili centralnoj figuri vlasti.

Mišel Fuko tvrdi da disciplinska moć postepeno preuzima prevlast u odnosu na suverenu moć u XVIII i XIX veku. On tvrdi da je disciplina mehanizam moći koji reguliše misli i ponašanje socijalnih aktera suptilnim sredstvima. Za razliku od brutalnosti, koja odlikuje suverenu moć, a vrše je monarsi ili gospodari, disciplina se ostvaruje organizovanjem prostora na primer zatvora ili učionice, a karakteriše je vreme (na primer od čoveka se očekuje da bude na poslu svaki dan) i svakodnevne aktivnosti. Nadzor je takođe sastavni deo disciplinskih postupaka. Zbog nadziranja i kažnjavanja, Fuko tvrdi da je moderno društvo "disciplinsko društvo", što znači da se moć u naše vreme vrši uglavnom preko discipline, što znači grupisanjem u različitim institucijama, kao što su zatvori, škole, bolnice, vojska.

Termin pastoralna ili pastirska moć zasnovana je na metafori iz Starog zaveta, koja se odnosi na brigu pastira za svoje stado. Mišel Fuko koristi ovu metaforu da bi pokazao da je cilj upravljanja da promoviše blagostanje svojih podanika sredstvima detaljnog i sveobuhvatnog regulisanja njihovog ponašanja. On tvrdi da se moderna država sastoji od konvergencije veoma određenog skupa tehnika, racionalnosti i prakse dizajniranja da bi upravljala ili vodila ponašanje ljudi kao individualnih članova populacije i takođe da bi ih organizovala kao politički i građanski kolektiv na isti način kao pastir koji brine za svoje stado od rođenja do smrti.

Mišel Fuko veruje da je znanje uvek oblik moći, ali je i korak dalje, jer se može dodati moći, i proizvodi je, ali je ne sprečava. Moć i znanje ne vidi kao nezavisne entitete, jer su njihovi ciljevi neraskidivo povezani, a znanje je uvek ostvarivanje moći, a moć je uvek funkcija znanja. Jedna od najvažnijih karakteristika Fukoovog gledišta je da mehanizmi moći proizvode različite vrste znanja na osnovu prikupljanja informacija o aktivnostima i postojanju ljudi. Znanje koje je sakupljeno na ovaj način dodatno pojačava vršenje moći.

Pročitano 2078 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Mišel Fuko - Vrste moći