Artnit

Nedelja, 30 Oktobar 2016 12:24

Potemkinova sela Istaknut

Ferdinand de Meis - Katarina II, putovanje njenom državom 1787. godine Ferdinand de Meis - Katarina II, putovanje njenom državom 1787. godine

Izraz Потёмкинские деревни, u prevodu sa ruskog jezika Potemkinova sela označava nešto što u stvarnosti ne postoji, već je samo privid, a često se koristi za naglašavanje nečeg što je obmana ili smišljena varka. Ovaj izraz je nastao krajem XVIII veka i vezuje se za ruskog kneza, general-feldmaršala i prvog ministra carice Katarine Velike, Grigorija Aleksandroviča Potemkina.

Grigorije Aleksandrovič Potemkin je naklonost ruske carice Katarine Velike stekao 1762. godine, kada je, kao gardijski oficir, odigrao odlučujuću ulogu u dvorskom prevratu kojim je ona preotela vlast od svog muža, cara Petra Fjodoroviča. U vreme Rusko-turskog rata (1806-1812) on je postao namesnik novoosvojenih krajeva - Nove Rusije (Krim i crnomorsko primorje). Kada su posle rata ovi krajevi pripojeni Rusiji on prisupa njihovoj kolonizaciji. 1787. godine organizuje putovanje carice na Krim kako bi pokazao uspešan razvoj ovog područja pod ruskom vlašću. Svečanoj poseti pridružio se i austrijski imperator Josif III, ambasadori velikih sila i francuski poslanik, grof Segir.

Da bi dobio još veći uticaj i impresionirao caricu, Potemkin je želeo da prikaže idiličan život stanovništva. Zato je naredio da se duž puta izgrade veštačka sela, sa seljacima, pastirima i stadima, kuće sa predivnim fasadama, bašte pune cveća. Nasmešeni seljaci dovedeni iz drugih krajeva, u svečanom, prazničnom ruhu i sa buketima poljskog cveća, dočekivali su caricu na pojedinim stanicama i na kapijama i odmah prebacivani dalje prema Krimu i pojavljivali se u istoj ulozi više puta. Uz sam put su bile složene gomile vreća nabijene peskom, umesto žita. Da bi sela bila više autentična stada goveda su se kretala na putu i svaki put kada bi ih carica videla nije znala da su ista ona koja je videla dan ranije. U Kremčugu i drugim mestima kroz koje je prolazila svečana kolona bili su zasađeni bujni parkovi i aleje, koji su se posle desetak dana sušili i nestajali. U Hersonu je sagrađena tvrđava, koju je srušila prva oluja, a lađa nije mogla da se spusti u vodu, jer bi odmah potonula.

Raskoš i bogat život stanovništva koje je Potemkin pokazivao carici i njenoj pratnji bili su obična prevara, što nije izmaklo prisutnim strancima i o Potemkinovoj obmani je počelo da se piše naveliko. Iako je carica pokušala da opovrgne glasine o tome, svedočenja očevidaca su bila uverljivija. Tako je francuski poslanik Segir, učesnik u svečanom pohodu, u svojim memoarima napisao: “Gradovi, sela, salaši, a ponekad i obične kolibe, bili su tako ukrašeni i maskirani trijumfalnim kapijama, girlandama cveća i nakićenim arhitektonskim dekoracijama da je njihov izgled obmanjivao, preobraćajući ih u našim očima u velelepne dvorce i raskošno izgrađene vrtove.“

Veliki broj napisa o putovanju carice Katarine Velike na jug, u kojima su raskrinkavane Potemkinove podvale, doveo je do toga da se izraz Potemkinova sela počeo koristiti dvadesetih godina XX veka. Danas se ovaj izraz koristi u značenju: obmana, smišljena varka ili lažni blesak koji sakriva neuspeo sadržaj nečega. Selo Potemkin označava bilo koju varljivu ili lažnu tvorevinu, koju često nude okrutni režimi, da bi prevarili i one u zemlji i one spolja.

Savremeni istoričari su dosta podeljeni oko istinitosti priče koja stoji iza izraza Potemkinova sela. Većina smatra da je mit o lažnim selima preterivanje. Oni tvrde da se priča zasniva na zlonamernim glasinama koje su širili Potemkinovi protivnici. Niko ne poriče prave i značajne uspehe Potemkina, koji je učvrstio svoju vlast u regionu. Ali, upravo zbog toga vrlo je moguće da je mogao da naredi seljacima da se rasporede uz put da bi pozdravili caricu i tako pomogli da ubedi strane zvaničnike kako se dobro živi u carskoj Rusiji.

Pročitano 954 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Potemkinova sela