Artnit

Četvrtak, 21 April 2016 10:50

Homo homini lupus - čovek je čoveku vuk Istaknut

Leon Bakst - Uspavana lepota vuka Leon Bakst - Uspavana lepota vuka

Homo homini lupus је latinski izraz којi znači čovek je čoveku vuk i fokusira se simbolično na tamniju stranu ljudske prirode. Ovaj izraz je prvi koristio, još 475. godine najveći komediograf starog Rima, Tit Makcije Plaut u komediji Magarci (Asinaria). Skoro 18 vekova kasnije engleski filozof Tomas Hobs koristi ovaj izraz u svom delu De cive.

Magarci (Asinaria) je komedija Plauta sa elementima farse. Nazvana je prema magarcima koje lukavi rob prodaje, ali novac ne predaje svom starom gospodaru Demenetu, već ga zadržava da bi njime otkupio devojku za Demenetovog sina Argiripa. U 495. stihu ove komedije prodavac mazgi kaže: “Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit“. U prevodu sa latinskog jezika ovaj izraz znači Čovek je čoveku vuk, a ne čovek, kada ga ne zna (ne poznaje) kakav je.

Engleski filozof Tomas Hobs preuzima latinski izraz kako bi njime izrazio stanje u društvu u kome vladaju egoistički odnosi. On određuje čoveka kao egoistično, sebično biće koje gleda samo svoje interese i zato dolazi u sukob sa drugima. Čovek je čoveku vuk, smatra Hobs. Nikada ljudi neće moći da žive zajedno u harmoničnom odnosu ako se ponašaju samo u skladu sa svojim prirodnim stanjem.

Pročitano 10164 puta

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Homo homini lupus - čovek je čoveku vuk