Artnit

Nedelja, 30 Novembar 2014 12:34

Ogist Kont - "Zakon o tri faze" Istaknut

Dizajn korica knjige Kurs pozitivne filozofije Dizajn korica knjige Kurs pozitivne filozofije

Francuski matematičar, filozof i osnivač sociologije kao moderne, pozitivne, nauke o društvu Ogist Kont odbacuje svaku metafiziku i uzima iskustvo kao jedini izvor pozitivnog saznanja. "Zakon o tri faze" društvenog i duhovnog razvoja, koji kao ideju razvija u delu Kurs pozitivne filozofije, važio bi kao univerzalni za razvoj društva, za razvoj duhovne sfere i za razvoj svakog pojedinačnog ljudskog bića.

Prema "zakonu o tri faze" Ogista Konta napori ljudi da shvate svet su prošli kroz teološku, metafizičku i pozitivnu fazu.

Prva, teološka faza po Kontu predstavlja detinjstvo ljudskog društva, a u detinjstvu svake ljudske jedinke se ispoljava verovanje u čuda i u moć stvari i bića. Ovoj fazi, odgovara teološki i vojni poredak. Čovekova aktivnost je bila usmerena na ratnička osvajanja, a dominantan oblik svesti je teološki. Shvatanje društvenih pojava obeležava verovanje da na prirodu i društvo deluje božansko proviđenje. Tako i prva saznanja čoveka govore o mističnom, teološkom nastanku sveta i čoveka. Kont ovu fazu sagledava kao razvojni proces, koji se razvija kroz tri faze. U animističkoj fazi ljudi su verovali da u prirodi kao i u društvenoj stvarnosti vladaju duše umrlih, duše predaka, i da za svaku stvar, biljku, životinju postoji duša. Fazu politeizma odlikuje verovanje ljudi da društvom i prirodom upravlja više bogova, više uzroka, a u fazi monoteizma, ljudi putem jednog Boga objašnjavaju svoj nastanak i nastanak sveta kao takvog.

Metafizička faza je prema Kontu mladićko doba društva, duha i čoveka, kada mlad čovek veruje u apstrakne ideje, u moć misli. Ova faza dolazi do izražaja u periodu humanizma i renesanse, a najavila su je otkrića i dostignuća Nikole Kopernika, Galilea Galileja i Isaka Njutna. Podsticanjem primene naučnih tehnika, društvo počinje da se posmatra kao nešto prirodno a ne natprirodno.

Pozitivna faza za Konta predstavlja najvišu fazu razvoja, kraj istorije. Ova faza zasnovana na kategoriji rada, pozitivnoj, evolutivnoj, praktičnoj naučnoj delatnosti predstavlja vrhunac razvoja ljudske misli koja je motivisana u samoj nauci. To je doba zrelosti društva, nauke i čoveka, a dominantno mesto i ulogu imaće prirodne i društvene nauke, koje će racionalizovati celokupan svet života utemeljen, na pozitivnom moralu i pozitivnoj religiji. U pozitivnoj fazi Kont definiše tri oblika vladavine: materijalnu vladavinu, koja pripada industrijalcima, zemljoposednicima, ali najviše finansijerima, intelektualnu vladavinu, koju čine najveći naučnici poput Nikole Kopernika, Galilea Galileja, Đordana Bruna i moralni preobražaj, vladavinu univerzalnih etičkih principa kojima je dato sekularno obeležje ili značenje.

Ogist Kont smatra da nijedna od tri faze u razvoju društva ne može da bude eliminisana ili preskočena. On ističe da pored razvoja ljudskog uma, osećanja i razvoja delatnosti na razvitak društva utiču i drugi faktori, kao što su: klima, rasa, politička delatnost ljudi, podela rada, porast stanovništva, osećanje dosade i ciklus trajanja života. Ali, njihov značaj procenjuje kao sekundaran, jer je, u suštini, razvoja društva proces razvoja ljudskog uma od teološke preko metafizičke do pozitivističke faze. Zato, ako se društvo mudro i intelektualno usmerava može da se ubrza društveni progres, a nedostatak mudrosti može da ga uspori.

Pročitano 8351 puta Poslednji put izmenjeno Nedelja, 05 April 2020 10:56

Ostavi komentar

Vi ste ovde: Home Društvo Ogist Kont - "Zakon o tri faze"