Odštampajte ovu stranicu
Petak, 15 Avgust 2014 12:03

Platonova Akademija Istaknut

Rafael Santi - Atinska škola Rafael Santi - Atinska škola

Platon, jedan od najvećih antičkih filozofa, osnovao je prvu pravu filozofsku školu antičke Grčke, u vežbalištu, koje se nazivalo Akademovim, jer se nalazilo u gaju čiji je zaštitnik bio antički heroj Akadem, i po kome je i sama škola nazvana Akademija. Platonova Akademija se često smatra za prvi univerzitet u Evropi. Postojala je s prekidima skoro devet vekova, od 387. godine pre nove ere do 529. godine nove ere, kada ju je zatvorio rimski car Justinijan.

Uzor za Platonovu Akademiju je bilo verovatno pitagorejsko brastvo. Međutim, za razliku od njega Akademija je bila ustrojena kao univerzitet. Imala je svoj statut, program, pravila ponašanja i neophodne zgrade, spavaonice za učenike, prostor za predavanja i razgovore, biblioteku, kao i vežbalište za jačanje tela (gumnasion) - gimnastiku.

Pred ulazom u Platonovu Akademiju se nalazio žrtvenik posvećen Erosu, najstarijem od svih bogova, kako je Platon pisao u svom dijalogu Gozba ili O ljubavi. Priča se da je nad vratima bio postavljen natpis: "Neka ne ulazi ko ne zna geometriju". U okviru Akademije nalazilo se svetilište posvećeno Muzama, zaštitnicama ljudskih umeća, kao i žrtvenici posvećeni Prometeju, Hermesu, Atini i Heraklu. Tu je rasla i maslina, za koju se verovalo da je izrasla druga po redu u Atini.

U Platonovoj Akademiji su se proučavale filozofija, matematika, geometrija, astronomija, govorništvo, muzika, logika, gramatika, etika, i mnoga druga znanja koja su imala za cilj upoznavanje samog čoveka, i prepoznavanje ključnih moralnih vrednosti koje pojedinac može da razvije. Stoga je i osnovni ideal kojem se težilo u radu sa učenicima bio vladavina uma i vrline, kako u životu pojedinca, tako i u životu države. Smatra se da je školovanje u Akademiji trajalo deset godina.

U Platonovu Akademiju su osim Atinjana, dolazili i mnogobrojni učenici iz svih krajeva Grčke, kako zbog znanja, tako i zbog priprema za državnu službu. Jedan od najvećih antičkih filozofa, Aristotel je u njoj ostao dvadeset godina, prvo kao učenik, a potom kao aktivan saradnik. Predavanja su slušale i dve žene u muškoj odeći - Lastenija iz Mantineje i Aksiotija iz Flijunta u Arkadiji. Mnogi učenici su kasnije nastavljali da šire ideje ove Akademije.

Platonova Akademija je bila stvarno mesto u staroj Atini, jedno polje, oko koga su Platon i drugi filozofi, kupili kuće. U početku Platon je podučavao svoje učenike u vežbalištu, a kasnije u vrtu i kući, u koju se preselio, i svakodnevno bio u kontaktu sa njima. U Akademiji je držao nastavu i vodio rasprave sve do svoje smrti, 347. godine pre nove ere.

Pročitano 4136 puta Poslednji put izmenjeno Subota, 10 Avgust 2019 11:41
Stefan Tanasijević

Najnovije:

Srodni članci