Artnit

Društvo

Utorak, 30 Januar 2018 11:38

Simbolika feniksa

Feniks je mitološka vatrena ptica, koja se u srpskoj literarnoj baštini naziva i "žar-ptica". Drevne legende opisuju magičnu sjajnu pticu koja živi nekoliko stotina godina pre nego što umre u plamenu svog gnezda od aromatičnih biljaka, a onda se ponovo rodi iz pepela, da započne novi, dug život. Ova simbolika je toliko snažna da se koristi kao motiv i slika i u popularnoj kulturi i folkloru. Danas se feniks najčešće pominje u izrazu "ustao iz pepela kao feniks" kao simbol za ljude koji se oporave i nastave normalno da žive nakon teške bolesti ili nekog drugog ličnog kraha.

Ponedeljak, 29 Januar 2018 11:48

Henri Marej - Teorija ličnosti

Američki psiholog Henri Marej je razvio teoriju ljudske ličnosti zasnovanu na urođenim potrebama pojedinca i njegovom odnosu sa fizičkim i društvenim okruženjem. U svojoj knjizi Explorations in Personality, što se često prevodi sa engleskog jezika kao Istraživanja ličnosti, objavljenoj 1938. godine pokušava da otkrije koji su to "sastavni delovi jedne ličnosti". Ovo delo, koje se često smatra za jedno od najvećih ikada napisanih o psihologiji ličnosti, napisano je na osnovu rezultata trogodišnjeg istraživanja pedeset studenata u kojima je učestvovalo dvadeset osam psihologa različitih škola i uverenja, među kojima su bila tri lekara i pet psihoanalitičara.

Psihoanalitička teorija ličnosti Sigmunda Frojda predstavlja jednu od najobuhvatnijih teorija. U svojim radovima o psihologiji ličnosti on opisuje prostor (topos) koji je odgovoran za čovekovo psihičko funkcionisanje. Topološki model koji predlaže zasniva se na podeli mentalnog aparata na tri sistema: nesvesno, predsvesno i svesno. Istovremeno psihički život i kompleksnost ličnosti opisuje metaforom o santi leda čiji manji deo, koji izranja iznad površine vode, predstavlja oblast svesti, dok mnogo veća masa ispod površine vode, predstavlja oblast nesvesnog. Po njemu ljudska ličnost se sastoji iz tri elementa, koja su poznata kao Id, Ego i Superego.

Često čujemo, da su siromasi zahvalni za milostinju. Neki od njih bez sumnje jesu, ali najbolji među siromasima nisu nikad zahvalni. Oni su nezahvalni, nezadovoljni, neposlušni i buntovni. I imaju potpuno pravo da budu takvi. Dobrotvornost osjećaju oni kao smiješno neprimjeren način djelomičnog naknađivanja, ili sentimentalnu darežljivost, koju obično prati neko drsko nastojanje sentimentalaca, da vrše tiraniju nad njihovim privatnim životima.

Utorak, 23 Januar 2018 11:32

Oskar Luis - Kultura siromaštva

Američki antropolog Oskar Luis je postavio jednu od najuticajnijih teorija o siromaštvu. Do svog antropološkog "otkrića" kulture siromaštva došao je na osnovu dugoročnih terenskih istraživanja među siromašnim meksičkim i portorikanskim porodicama. Svoju teoriju kultura siromaštva iznosi u knjizi Pet porodica: Meksička studija slučajeva kulture siromaštva (Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty), prvi put objavljenoj 1959. godine. Svoj čuveni izraz kultura siromaštva koristi da opiše kao ideju da siromašni ljudi ne uče norme i vrednosti koje im mogu pomoći da poboljšaju svoje uslove i zato upadaju u ponovljen obrazac siromaštva.

Srbi pripovijedaju da se noću uoči Bogojavljenja svake godine otvara nebo, i da će onda Bog dati svakome koji što zaište, samo da se ne ište više nego jedno. Gdjekoji stoje napolju po cijelu noć, ne bi li vidjeli kad se nebo otvori, ali to svaki ne može vidjeti. Tako se nekakav dogodio u sobi kad se nebo otvorilo, i ne imajući kad izići napolje (da se utom ne bi zatvorilo), promoli glavu kroz prozor da reče: "Daj mi, Bože, osmak blaga!"; pa u onome strahu i u hitnji mesto toga reče: "Daj mi, Bože, od osmak glavu!" U taj čas postane mu glava koliko osmak, tako da je nije mogao kroz onaj prozor uvući u sobu dok nijesu ljudi došli sa sjekirama i načinili prozor veći.

U svom poznatom delu Psihološki tipovi objavljenom 1921. godine Karl Gustav Jung daje svoju teoriju ličnosti, a na onovu razvoja koncepta introvertnosti i ekstrovertnosti deli ljude u zavisnosti da li se fokusiraju na unutrašnji svet (introvertnost) ili spoljni svet (ekstrovertnost), na introvertni i ekstrovertni tip. Ove tipove ličnosti posebno analizira na osnovu polne pripadnosti i osnovnih psiholoških funkcija.

Činilo se da kabala nije zasnovana na Bibliji, ali pre modernog razdoblja obično se podrazumevalo da ne postoji "zvanična" verzija mita. Ljudi su smatrali da mogu slobodno da stvore novi mit, ili radikalno tumačenje stare mitske pripovesti. Kabalisti nisu doslovno tumačili Bibliju; oni su stvorili egzegezu po kojoj se svaka reč biblijskog teksta odnosi na ovaj ili onaj sefirot. Na primer, svaki stih prvog poglavlja Postanja opisuje jedan događaj koji ima svoj pandan u skrivenom životu Boga.

Petak, 12 Januar 2018 11:23

Fridrih Racel - Politička geografija

Nemački geograf i etnograf Fridrih Racel u svojim ekstenzivnim antropološko-istorijskim studijama dao je klasičnoj geopolitici prepoznatljivu metafizičku orijentaciju. U delu Politička geografija, koje je objavio 1897. godine on kombinuje praktičnu politiku sa fizičko-filozofskim materijalom i u sistematizovanijoj formi primenjuje biološke pojmove za proučavanje političkog ponašanja naroda. Takođe, on u ovom delu uvodi pojam politička geografija i upotrebljava Maltusov pojam "životni prostor" (Lebensraum).

U sadašnjem trenutku svedoci smo propadanja duhovnosti, dok se materijalno odavno razvilo u organizam sa vlastitim krvotokom, i postalo osnova našeg života paralizovanog i unakaženog sklerozom. Svima je jasno da materijalni napredak sam po sebi ne čini čoveka srećnim, ali mi ipak fanatično nastavljamo da umnožavamo njegova "postignuća". Dostigli smo tačku u kojoj je, kao što Stalker kaže, sadašnjost suštinski potonula u budućnosti, u smislu da ona sadrži sve preduslove za neposrednu katastrofu; mi je prepoznajemo, pa ipak ništa ne možemo učiniti da je sprečimo.

Vi ste ovde: Home Društvo