Artnit

Društvo

Subota, 24 Mart 2018 11:32

Mimezis ili podražavanje

Mimezis je filozofski pojam sa širokim spektrom značenja, koji uključuju imitaciju, prikazivanje, mimikriju, oponašanje, prijemčivost, beskrajnu sličnost, čin sličnosti, čin izražavanja i predstavljanje sebe. Ovaj pojam ima posebnu važnost u antičkoj estetici koja je prvobitno shvaćena kao imitacija.

Četvrtak, 22 Mart 2018 11:45

Brak kao univerzalna zajednica

Iako se bračne ceremonije, pravila i uloge mogu razlikovati od jednog društva do drugog, brak se smatra univerzalnim, jer je kao društvena institucija prisutan u svim kulturama i ima različite implikacije. Najstariji istorijski zapisi ističu da se brak smatrao delom običaja i tradicije, a da je odatle evoluirao u savremene oblike regulisane pravom i zakonom.

Ponedeljak, 19 Mart 2018 11:40

Točak Darme

Točak Darme je jedan od najstarijih i najvažnijih budističkih simbola, jer predstavlja Budino učenje. Okretanje točka je metafora brzih duhovnih promena nastalih učenjima Bude. On zauzima središnje mesto u hinduizmu, đainizmu i budizmu, koji se zbog toga nazivaju darmičkim religijama.

Prisustvo prošlosti u sadašnjosti, koja je nadilazi i traži: po Žanu Starobinskom, suština modernosti je upravo u toj vrsti pomirljivosti. U jednom svom skorašnjem članku, autor tim povodom primećuje da su najveći predstavnici moderne umetnosti stvorili u svome delu "mogućnost polifonije: bezbrojna ukrštanja sudbina, postupaka, misli ili sećanja mogu se graditi na koračnici koja otkucava časove zemaljskih dana i označava trg gde se održavao (i gde bi se mogao još održavati) drevni ritual".

Kolonijalizam je praksa dominacije koja podrazumeva podređivanje jednog naroda drugom. Najčešće se određuje kao praksa gde pojedine države šire svoj suverenitet izvan matične teritorije kroz osnivanje kolonija, čije se domorodačko stanovništvo stavlja pod neposrednu vlast ili ih iseljava. Aspekti kolonijalizma uključuju rasnu i kulturnu nejednakost između vladajućih i domorodaca, političku dominaciju i eksploataciju matičnih populacija. Kolonijalizam se često kritikuje kao osnova neujednačenog društvenog i ekonomskog razvoja širom sveta.

U svim ljudskim društvima postoji neka vrsta društvene nejednakosti i sva se društva razlikuju prema načinima kontrole nejednakosti. Društvena stratifikacija uglavnom oslikava društvene grupe koje su rangirane jedna iznad druge, na temelju količine moći, ugleda i bogatstva koje njihovi članovi poseduju. Kroz istoriju postoje četiri sistema stratifikacije: ropstvo, kaste, staleži i klase.

Nedelja, 11 Mart 2018 11:45

Imanuel Kant - Karazanov san

Ovaj škrti bogataš je u istoj meri u kojoj je raslo njegovo bogatstvo zatvarao put u svoje srce sažaljenju i ljubavi prema drugima. Međutim, ukoliko se ljubav prema ljudima hladila, utokoliko je na drugoj strani rasla njegova revnost u molitvama i verskim obredima. Posle ovog priznanja, on ovako nastavlja:

Optimizam se najčešće određuje kao sklonost da se očekuje najbolji mogući ishod ili oslanja na one aspekte date situacije koji ulivaju najviše nade. Rezultati novijih istraživanja su pokazali gotovo iznenađujuće pozitivnu sliku u korist prednosti optimizma u odnosu na pesimizam. Teorija da je optimizam važan i da doprinosi pozitivnom ishodu postala je deo popularne kulture.

Četvrtak, 08 Mart 2018 11:39

Matrijahat ili ginekokratija

Matrijahat ili ginekokratija je politički ili društveni oblik u kojem dominiraju žene, a posebno majke. Mitovi i usmena tradicija govore da su mnoga savremena društva nekada bila matrijahalna ili da je postojalo mnogo različitih matrijahalnih društava. Švajcarski psiholog i antropolog Johan Banhofen je u delu Materinsko pravo, koje je objavio 1861. godine među prvima postavio tezu o matrijahatu. Matrijahalna društva svode se danas na tek nekoliko u zabitima koje odlikuje siromaštvo.

Sreda, 07 Mart 2018 11:51

Karl Jaspers - Četiri pojma krivice

Treba razlikovati:

1. Krivičnu odgovornost: Zločini su objektivno dokaziva dela koja nesumnjivo krše zakone. Instanca je ovde sud, koji u pravnom postupku pouzdano utvrđuje činjenice i na njih primenjuje zakon.

Vi ste ovde: Home Društvo