Društvo

Petak, 22 Juli 2016 10:53

Hipokrizija ili licemerje

Hipokrizija ili licemerje se često opisuje kao nedostatak iskrenosti, karakteristika koja izaziva posebno bešćašće u savremenom društvu. Ovaj pojam se određuje kao zastupanje stavova, vrednosti i uverenja u koje ličnost ne veruje, a sa njim je povezan pojam hipokrit ili licemer, koji se određuje kao čovek koji krije svoje namere i pravu ličnost. Američki lingvista i društveni analitičar Noam Čomski, hipokriziju ili licemerje definiše kao odbijanje da se "na sebe primenjuju isti standardi koji se primenjuju na druge", što smatra za jedno od najvećih zala savremenog društva.

Subota, 16 Juli 2016 11:07

O ksenofobiji

Ksenofobija označava duboko ukorenjen strah prema strancima ili nepoznatom i implicira verovanje da je objekt straha na neki način stran. Na osnovu ove definicije ksenofobija se može generalizovati na široki spektar socijalnih situacija. Etimološki reč ksenofobija potiče od grčkih reči, xenos, što znači stranac, čudno i phobia, što znači strah.

Četvrtak, 14 Juli 2016 11:10

Džeremi Bentam - Moralna aritmetika

Britanski filozof Džeremi Bentam, osnivač modernog utilitarizma, smatra da etika treba da se zasnuje kao nauka i da se moralne dileme i problemi rešavaju kao što se rešavaju naučni problemi. Njegova moralna aritmetika koja je zamišljena kao pouzdana metoda kvantitativnog određivanja i upoređivanja zadovoljstava to treba da omogući.

Neka je u antici bilo kako mu drago; naši veliki dobrotvori jesu veliki delatelji - veliki državnici i organizatori - čija je sva briga upućena milionima. “Viša vrsta ljudi, koji se služe demokratskom Evropom kao svojim najpodatnijim i najpokretljivijim oruđem, zahvaljujući svojoj premoći u volji, znanju, bogatstvu i uticaju, da bi uzeli sudbinu cele zemlje u svoje ruke i da bi, kao umetnici, oblikovali čoveka.

Nedelja, 03 Juli 2016 11:06

Alfred Adler - Stil života

Stil života je glavno idiografsko načelo teorije ličnosti austrijskog psihijatra Alfreda Adlera, kojim se objašnjava jedinstvenost ličnosti. Prema Adleru svaki čovek predstavlja neponovljivu i jedinstvenu konfiguraciju motiva, crta, interesovanja i vrednosti, a svaki čin koji izvede nosi na sebi pečat njegovog osobenog stila života.

Petak, 01 Juli 2016 10:56

Georg Zimel - Filozofija novca

Georg Zimel, nemački filozof i sociolog svojim klasičnim delom Filozofija novca pokazuje kako je novac, koji je u početku bio sredstvo za ostvarenje cilja, postao sam sebi svrha i centralni simbol ljudskog društva. On posebno ističe uticaj novca na ukupnu socijalnu realnost, ljudsku kulturu i razne vidove otuđenosti čoveka od svoje ljudske prirode.

Utorak, 28 Juni 2016 10:31

Kompenzacija kao mehanizam odbrane

Mehanizmi odbrane su postupci kojima se čovekovo ja brani od ugrožavajućih spoljašnjih opasnosti i od sopstvenih neprihvatljivih želja. Opšti psihološki mehanizam odbrane predstavlja i kompenzacija, koja se kao i drugi mehanizmi odbrane koristi za zaštitu ega od anksioznosti, očuvanja samopoštovanja i obezbeđivanje prihvatljivog ponašanja u svojoj sredini.

Dve stvari uvek iznova divljenjem ispunjavaju moju dušu, sve što više i sve što dalje o njima razmišljam: zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. Ni jednu ne treba da tražim obavijenu maglom, nerazgovetnim preterivanjima izvan svoga vidokruga i samo da ih naslućujem: jasno se nalaze preda mnom, i povezane su ujedno sa samosvešću moga postojanja.

Četvrtak, 23 Juni 2016 10:47

Maks Veber - O religiji

Rad Maksa Vebera na sociologiji religije počinje sa delom Protestantska etika i duh kapitalizma koje je objavio 1905. godine. Nakon učešća u Prvom svetskom ratu kao medicinski službenik, napisao je još tri dela o religiji u sociološkom okviru - Religija Kine (1916), Religija Indije (1916) i Drevni Judaizam (1917-1918). Španska groznica, od koje umire 14. juna 1920. godine u Minhenu, pokvarila mu je planove, da napiše dela o hrišćanstvu i islamu.

Ponedeljak, 20 Juni 2016 10:33

O apatiji

Apatija je stanje ravnodušnosti ili potiskivanja emocija. Ravnodušni pojedinac nema interesovanja i ne brine o emocionalnom, socijalnom, duhovnom, filozofskom i fizičkom životu i svetu. Koncept apatije je razvijen kao odgovor na problem postizanja istinske sreće čoveka, o kojem su dosta raspravljali antički grčki filozofi.

Vi ste ovde: Home Društvo