Društvo

Petak, 11 Novembar 2016 12:02

Pojam javnog mnjenja

Pojam javnog mnjenja povezan je neraskidivo sa kategorijom građanske javnosti, a njegov nastanak sa periodom formiranja građanskog društva na prelazu od merkantilizma ka liberalizmu. Ovaj pojam sadrži naizgled nepomirljivu suprotnost. Pridev javno podrazumeva kolektivno, nasuprot pojmu mnjenje koji potiče od arhaičnog glagola mneti, ja mnim, a odnosi se na neodređeno i neprecizno mišljenje o nekome ili nečemu i predstavlja lični stav.

- Vraćam se nazad, pričam pravu istoriju hrišćanstva. - Već reč “hrišćanstvo“ je nesporazum - u osnovi, postojao je samo jedan hrišćanin, a taj je umro na krstu. “Jevanđelje“ je umrlo na krstu. Ono što se ovog trenutka naziva “Jevanđelje“ već je bila suprotnost onome što je on živeo: “loša vest“, Dysangelium. Netačno je do besmisla, ako se u nekom “verovanju“, primerice verovanju u iskupljenje Hristosom, vidi distinktivno obeležje Hrišćanina: jednostavno, hrišćanska praksa, život kao ono što je živelo onim koji je umro na krstu, jeste hrišćanski...

U beskonačnoj rezignaciji leži mir i spokoj; svaki čovek koji to želi a sebe nije ponizio time što samog sebe prezire, - što je još strašnije, negoli biti previše ohol, - može se obučiti da vrši ovo bolno kretanje koje miri sa postojanjem. Beskonačna rezignacija je ona košulja o kojoj se pripoveda u jednoj staroj narodnoj legendi. Konac je tu ispreden pod suzama, tkanje izbeljeno suzama, košulja sašivena u suzama, ali čak i tada ona štiti bolje od čelika i železa. Nesavršenost se u ovoj narodnoj legendi sastoji u tome što neko treći može preraditi ovo platno.

Sreda, 02 Novembar 2016 11:57

Mišel Fuko - Vrste moći

Problem moći je veoma značajan za filozofsko delo Mišela Fukoa. On nudi definicije koje se direktno protive više tradicionalnim liberalnim i marksističkim teorijama moći. Po njemu moć "stiže u svako zrno pojedinaca, dodiruje njihova tela i ubacuje se u njihove postupke i stavove, njihov govor, procese učenja i svakodnevni život". Pri tome on razlikuje suverenu moć, disciplinsku moć, pastoralnu moć i moć znanja.

Nedelja, 30 Oktobar 2016 12:24

Potemkinova sela

Izraz Потёмкинские деревни, u prevodu sa ruskog jezika Potemkinova sela označava nešto što u stvarnosti ne postoji, već je samo privid, a često se koristi za naglašavanje nečeg što je obmana ili smišljena varka. Ovaj izraz je nastao krajem XVIII veka i vezuje se za ruskog kneza, general-feldmaršala i prvog ministra carice Katarine Velike, Grigorija Aleksandroviča Potemkina.

Petak, 28 Oktobar 2016 11:21

Gordijev čvor

Gordijev čvor (nodus Gordius) je ustaljen izraz koji se odnosi na komplikovano zamršen čvor sa značenjima kao što su: nešto veoma zamršeno, nesavladiva teškoća, nerešiv problem, težak, nerešiv zadatak. On se često koristi kao metafora za nerešiv i složen problem koji se može rešiti samo pomoću sile. U ovaj izraz su utkane dve veoma stare legende sa više proročanstava, o kralju Midi i Aleksandru Velikom.

Utorak, 25 Oktobar 2016 11:37

Frensis Bekon - O čuvanju zdravlja

Ima mudrosti u ovome mimo pravila medicine: sopstveno opažanje o tome šta je dobro a šta škodljivo najbolji je lek da se sačuva zdravlje. Ali pouzdaniji je zaključak ako se kaže, Ovo mi ne godi najbolje, stoga ću to ostaviti, nego, Ovo mi kanda ne škodi, stoga to mogu uzimati. Jer snaga prirode u mladosti prelazi preko mnogih neumerenosti, ali, kad starost najzad dođe, taj se dug ipak mora platiti.

Ponedeljak, 24 Oktobar 2016 11:04

Edipov kompleks

Edipov kompleks je jedan od najvažnijih pojmova u psihoanalitičkoj teoriji. Ovaj pojam je uveo austrijski psihijatar Sigmund Frojd u svom delu Tumačenje snova, koje je objavljeno 1900. godine. Ovaj pojam ima svoje poreklo u starogrčkom mitu o kralju Tebe Edipu, koji ne znajući ko su mu roditelji ubija svoga oca Laja, pa se onda ženi svojom majkom Jokastom. Saznavši šta je uradio on se ubija.

Petak, 21 Oktobar 2016 10:57

O masovnim medijima

Masovni mediji su deo savremenog društva, koji svojim načinom izražavanja ima veoma značajnu ulogu u napuštanju nekih obeležja tradicionalne kulture, kao i u stvaranju nove audiovizuelne kulture. Jedan od najuticajnih naučnika na polju masovnih komunikacija Denis Makvejl smatra da masovni mediji doprinose društvenoj i kulturnoj promeni zbog svoje sposobnosti da “definišu situacije, omogućavaju stvaranje pojmovnog okvira i prenose slike društvenih grupa“.

Koja su ta lažna ubeđenja koja nam blokiraju put ka sreći? Evo nekih.

Prvo: ne možete biti srećni ako nemate sve ono za šta ste vezani i što smatrate tako dragocenim.

Sušta laž. Ne postoji ni jedan trenutak u vašem životu u kome nemate sve što je potrebno da biste bili srećni. Vaša nesreća potiče od toga što usmeravate svoju pažnju na ono što nemate, umesto na to što u određenom trenutku imate.

Vi ste ovde: Home Društvo