Artnit

Društvo

Nedelja, 22 April 2018 10:46

Potiskivanje ili represija

Potiskivanje ili represija se smatra prethodnikom svih mehanizama odbrane. Poznato je i po nazivu motivisano zaboravljanje i često se određuje kao nesvesno blokiranje neprihvatljivih misli, osećanja i nagona zbog čega ljudi imaju jako malo kontrole nad njim. Međutim, iako je mehanizmom potiskivanja sadržaj odsečen od svesti, on deluje aktivno i neprekidno iz pozadine nesvesnog.

Utorak, 17 April 2018 11:05

Agresija i agresivnost

Mnogobrojni pokušaji određenja agresije i agresivnosti ukazali su na složenost ove problematike, kao i na odsustvo jedinstva u poimanju. Do danas nema jedinstvenih stavova o tome šta je to agresija ili agresivnost, a o ovoj pojavi se najčešće govori u svetlu raznih oblika destruktivnog, antisocijalnog ili rušilačkog ponašanja. Interesovanje za agresuju i agresivnost posebno je izražena u situacijama ratova, naleta kriminalnih događanja ili maloletničke delikvencije.

U XIX i XX veku vladajuća moralna svest je odbacila poslednje ostatke pravog hrišćanskog asketizma i hrišćanskog žrtvovanja ovoga sveta u ime transcendentne težnje ka drugom svetu. Pobedio je bzržoaski moral, moral relativnih vrednosti položaja u ovom svetu, vrednosti bogatstva, vlasti, slave, seksualnog sladostrašća, uživanja u raskoši i komforu. I samo hrišćanstvo sve više postaje buržoasko, iz njega nestaje prava svetost, nepomirljivost prema "svetu", lepota težnje ka drugom svetu.

Petak, 06 April 2018 10:47

Simbol krsta

Krst je najpoznatiji simbol hrišćanstva. Viđen je kao simbol raspeća Isusa Hrista i njegove pobede nad smrću i obično uključuje trodimenzionalno predstavljanje Isusovog tela i takođe može da se odnosi na opštu grupu simbola krsta sa brojnim varijantama koje se koriste u tekstu, vizuelnoj umetnosti, heraldici i različitim konfesionalnim kontekstima.

Četvrtak, 05 April 2018 10:34

Izdaja i izdajnici

Izdaja je oblik prevare, koji u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu poverenja, odnosno svesno i tajno delovanje na štetu druge osobe, društvene grupe ili organizacije kojoj pripada ili prema kojoj postoji moralna ili zakonska obaveza odanosti. Ona je takođe najčešće korišćeni književni elemenat, koji se takođe koristi u drugim fikcijama poput filmova i TV serija kao zaplet.

Meritokratija je oblik društva u kojem je obrazovni i društveni uspeh rezultat sposobnosti (merene koeficijentom inteligencije) i individualnog napora. Ona naglašava jednakost šansi, pretpostavljajući da se položaj u hijerarhiji zanimanja stiče kao rezultat postignuća merenog univerzalnim i objektivnim kriterijumima. Ideja meritokratije potiče iz satiričnog eseja Uspon meritokratije (The Rise of the Meritocracy), koji je objavio britanski sociolog, socijalni aktivista i laburistički političar Majkl Jang 1958. godine.

Utorak, 27 Mart 2018 11:10

Projekcija kao mehanizam odbrane

Projekcija je tendencija projektovanja svog ponašanja, osobina i impulsa na nekog drugog. Iako je to naizgled kompleksan fenomen, on je i jedan od najčešće usvojenih mehanizama odbrane. Nju često koristimo kako bi sebe "odbranili" od nas samih, od neke psihičke opasnosti koja je zapravo deo naše ličnosti, koji nismo u stanju da prepoznamo i prihvatimo u sebi samima.

Utorak, 27 Mart 2018 11:01

Vladeta Jerotić - Srebroljublje

Zgrtanje novca, škrtost (tvrdičluk), možda imaju prvobitan koren u skupljačkom instinktu čoveka, ali za njegovo manifestovanje odgovorno je opet detinjstvo (tzv. analna faza u drugoj, trećoj godini života malog deteta), odnosno pogrešno vođenje analne faze od roditelja; preterana težnja za čistoćom kod roditelja, zahteva i od deteta slično držanje, i to u smislu preranog zahteva upućenog detetu da kontroliše malu i veliku nuždu, otud kod deteta, kao protestna reakcija dugo zadržavanje na noši.

Subota, 24 Mart 2018 11:32

Mimezis ili podražavanje

Mimezis je filozofski pojam sa širokim spektrom značenja, koji uključuju imitaciju, prikazivanje, mimikriju, oponašanje, prijemčivost, beskrajnu sličnost, čin sličnosti, čin izražavanja i predstavljanje sebe. Ovaj pojam ima posebnu važnost u antičkoj estetici koja je prvobitno shvaćena kao imitacija.

Četvrtak, 22 Mart 2018 11:45

Brak kao univerzalna zajednica

Iako se bračne ceremonije, pravila i uloge mogu razlikovati od jednog društva do drugog, brak se smatra univerzalnim, jer je kao društvena institucija prisutan u svim kulturama i ima različite implikacije. Najstariji istorijski zapisi ističu da se brak smatrao delom običaja i tradicije, a da je odatle evoluirao u savremene oblike regulisane pravom i zakonom.

Vi ste ovde: Home Društvo