Artnit

Društvo

Nedelja, 30 Mart 2014 16:21

Uticaj muzike na pamćenje i učenje

Još je Platon tvrdio da je muzika efikasnije oruđe za obrazovanje, od bilo kog drugog. Da bi lakše pamtili stari Grci su pevali svoje drame. Savremena istraživanja ukazuju da je uticaj muzike moćan, i da neke vrste muzike aktiviraju levu i desnu hemisferu mozga što maksimizuje učenje i pamćenje.

Sreda, 26 Mart 2014 17:35

Sigmund Frojd - Tumačenje snova

Godine 1900. Sigmund Frojd je objavio knjigu Tumačenje snova zasnovanu na brojnim analizama snova. On dokazuje da snovi imaju psihološki smisao i smatra ih jezikom duše, kojim progovara naše nesvesno na simbolički naćin. "Tumačenje snova je kraljevski put ka spoznaji nesvesnih aktivnosti mozga", kaže Frojd.

Subota, 22 Mart 2014 17:25

U stalnoj potrazi za srećom

Ljudi celog svog života tragaju za srećom. Američki psiholog Danijel Gilbert, koristeći se rezultatima mnogobrojnih istraživanja, citatima iz mnogih stručnih članaka i eseja u svojoj poznatoj knjizi Mit o sreći tvrdi da većina ljudi na putu ka sreći ima pogrešnu kartu. Zato oni provedu život usmeravajući se prema najboljoj od svih mogućih budućnosti, a onda otkriju da ona retko ispadne onako kako su se nadali.

Farma je sada bila naprednija i bolje organizovana; čak je i proširena s dva polja kupljena od gospodina Pilkingtona. Vetrenjača je bila uspešno završena; životinje su kupile vršilicu i kosilicu i izgradile razne nove pomoćne zgrade. Vajmper je kupio lake jednoprežne dvokolice. Na kraju, dovršena vetrenjača nije bila upotrebljena za proizvodnju električne energije, već su je koristili za mlevenje žita, što je donosilo lep novčani dobitak.

Petak, 21 Mart 2014 17:15

Sami zajedno

Savremena digitalna kultura donosi značajne promene u različitim sferama života, a posebno u načinu komunikacije. Američki klinički psiholog Šeri Terkl više od tri decenije istražuje promenljive veze savremenog čoveka sa digitalnom kulturom prikazujući kako mobilne tehnologije, socijalne mreže i humanoidna robotika menjaju rad, porodicu i identitet, kao i odnose među generacijama, rodovima, poslodavcima i zaposlenima. U svojoj knjizi Sami zajedno tehnologiju opisuje kao "arhitektu naše intimne sfere", koja stvara uznemirujuće veze među prijateljima, ljubavnicima, roditeljima i decom i uslovljava promene u razumevanju privatnosti i zajednice, intimnosti i samoće.

Sreda, 19 Mart 2014 16:28

Oblikovanje slike o sebi

Skoro svaki čovek je osetio nelagodnost i napetost u prisustvu drugih ljudi. Kada ne znate tačno šta drugi ljudi misle o Vama može se javiti sumnja u sebe i osećanje nesigurnosti. Prema američkom sociologu Čarlsu Hortonu Kuliju, stepen lične nesigurnosti, koji se iskazuje u određenim socijalnim situacijama, time kako mi verujemo da nas drugi vide. Njegov poznati koncept sopstva u ogledalu izražava ideju da mi sliku o sebi formiramo ogledajući se u nekoj vrsti ogledala. Drugi ljudi i njihove reakcije na nas su kao ogledalo koje nam govori ko smo i kako se ponašamo. Ovaj koncept je postao osnova savremenih teorija socijalizacije.

Utorak, 18 Mart 2014 17:02

Iskušenje Zapada - izmaći smrti

Smrt je prirodni deo životnog ciklusa, ili nešto čega se čovek plaši, ili se čak i odriče. Shvatanje takve neizbežne i stalne činjenice, kao što je ljudska smrt zavisilo je od istorijskog peroda u kojem se živelo, što pokazuju istraživanja čuvenog francuskog istoričara Filipa Arijesa koja su trajala petnaest godina. U svom delu Eseji o istoriji smrti na Zapadu Filip Arijes prikazuje promene u stavu čoveka Zapada prema smrti, od ranog srednjeg veka, gde je shvaćena kao poznata kolektivna ljudska sudbina, do savremenog industrijskog društva, gde se krije kao neprijatna porodična tajna.

Drugovi, kakav je sada naš život? Pogledajmo: naš život je bedan, mukotrpan i kratak. Kada dođemo na ovaj svet, daju nam taman toliko hrane da jedva preživimo. Oni koji to mogu da podnesu, prisiljeni su da rade do poslednjeg atoma snage. Kada prestanemo da budemo korisni, istog trenutka nas kolju s odvratnom surovošću. Nijedna životinja u Engleskoj pošto napuni godinu dana ne zna šta znači sreća ili dokolica. Nijedna životinja u Engleskoj nije slobodna. Život životinje je beda i ropstvo; to je živa istina.

Čim je Tesla završio svoje poslednje predavanje, pobegao je u sobu hotela "De la Paix" pravdajući se da je iscrpljen. Gotovo da je izgledalo kao antiklimaks kada mu je glasnik predao telegram u kojem je pisalo da mu majka umire.

Multinacionalan, korporativni kapitalizam, zahteva multietničko i multikulturalno društvo. U tom društvu kapital - novac je gospodar, a berza je crkva tog nezasitog mastodonta. Njegova kultura je masovna, ona koja se kupuje; koju većina može da kupi i koju većina može da razume; koja se brzo i za tržište proizvodi i kratkog je veka. To je svet filma, televizije, estrade, seksualne manufakture, rokenrola, "žute štampe", ilustracija, spotova...

Vi ste ovde: Home Društvo