Društvo

Subota, 28 Oktobar 2017 10:44

Emil Dirkem - Teorija porodice

Porodica za francuskog sociologa Emila Dirkema predstavlja jednu od najvažnijih društvenih institucija. On je prvi 1888. godine započeo univerzitetski kurs iz ove discipline na Univerzitetu u Bordou za studente pedagogije. Međutim, njegovi spisi o sociologiji porodice uglavnom su malo poznati i pojavljuju se u rasutim izvorima, a sociologija porodice do sada nije predstavljena i analizirana holistički. Njegova teorija porodice poznata pod nazivom teorija kontrakcije objašnjava istorijske promene porodičnih oblika do nastanka moderne porodice.

Četvrtak, 26 Oktobar 2017 13:06

Ani Besant - O budizmu

Najvažnije učenje Bude tiče se "potčinjavanja svih Ašava", posledica čovekovog života sa objektima želje. Među njima postoji sedam takvih vrsta posledica, koje postepeno treba napuštati: (1) uvidom - uvidom u četiri Uzvišene Istine, uništavanjem obmane jastva, oklevanja i zavisnosti od spoljašnjih akcija; (2) podrvrgavanjem - pet čula i uma;

Utorak, 24 Oktobar 2017 10:38

Ferdinand Tenis - Zajednica i društvo

Nemački sociolog Ferdinand Tenis u svom uticajnom delu Gemeinschaft und Gesellschaft objavljenom 1887. godine, koje se prevodi sa nemačkog jezika kao Zajednica i društvo razvija teoriju o društvenim entitetima i ljudskim odnosima zasnovanu na razlikovanju pojmova zajednice i društva.

U “Idiotu“ Dostojevski opisuje epileptične napade kneza Miškina u izrazima koji ukazuju na autoerotsko indukovano pražnjenje, koje se završava tanatofobičnim “padom“, posle čega sledi depresija - neka vrsta post coitum triste.

Petak, 20 Oktobar 2017 11:12

Socijaldarvinizam

Socijaldarvinizam je sociološka teorija koja objašnjava sve društvene i istorijske promene delovanjem zakona prirodne selekcije i borbe za opstanak koje je Čarls Darvin otkrio na osnovu istraživanja biljaka i životinja. U najjednostavnijem obliku, socijaldarvinizam prati mantru "jaki preživljavaju" uključujući ljudska pitanja. Ova teorija je bila popularna krajem XIX i početkom XX veka.

Fenomenologija duha, jedan od najtežih tekstova u celokupnoj filozofskoj literaturi, u stvari nije pedagoško delo namenjeno inicijaciji u spekulaciju. Ono je već spekulativno opravdavanje usvajanja spekulativne tačke gledanja. Pretpostavljajući u svoga čitaoca filozofsko odbacivanje protivrečnosti, Hegel pokazuje da svako određenje znanja drugačije negoli je ono kojim ono zna da je identično onome što zna, naime da je mišljenje zapravo samomišljenje bića, dovodi do samoporicanja i samoponištenja tog znanja.

Utorak, 17 Oktobar 2017 11:39

Nasilje u masovnim medijima

Gledanje nasilja je od davnina popularan oblik zabave. Stari Egipćani su se zabavljali izvodeći predstave koje su prikazivale odigravanje ubistva boga Ozirisa. U antičkom Rimu priređivane su predstave smrtonosnih sportova, a stari Rimljani su uživali u borbama gladijatora. U srednjem veku Sveti Avgustin se žali da je društvo njegovog doba zavisno od gladijatorskih igara i "pijano od fascinacije krvoprolićem". Tehnološki napredak je međutim, dramatično povećao mogućnost zabave uz nasilje, a pošast nasilja u masovnim medijima uslovila je njihovo sve češće istraživanje.

- Šta se događa? - upita on.

- Ne znam. Plavi i crveni vođi izdali su zajedno veliku proklamaciju o savezu. Izgleda da se stvari sređuju.

“Laže, pomisli Žizor, on je u najmanju ruku toliko obavešten kao ja.“

Subota, 14 Oktobar 2017 10:54

Kurt Levin - Teorija polja

Američki socijalni psiholog poreklom iz Nemačke Kurt Levin, poznat je po svojoj teoriji polja, nastaloj pod uticajem geštalt psihologije, koja ističe da je ponašanje osobe određeno totalnim psihološkim poljem u kojem se nalazi. Ova teorija predstavljena je u obliku matematičke jednačine poznate pod imenom Levinova jednačina za ponašanje, navodeći da je ponašanje funkcija osobe koja se interaktivno dešava unutar njegovog okruženja.

Ponedeljak, 09 Oktobar 2017 10:36

Iksionov točak

Iako je preostalo malo podataka, Iksion je postao osnovni karakter u grčkoj mitologiji, uglavnom poznat kao prvi čovek koji je prolio rođačku krv. O njemu su pisali rimski pesnici Ovidije i Vergilije, koji svojim moralističkim tumačenjem o tome kako se greh treba kazniti, dodeljuje Iksionu posebnu mesto u herojskom epu Enejida. Najkompletniji prikaz Iksionove priče potiče od Pindara iz Tebe, pesnika horske lirike u njegovim Pitijskim odama.

Vi ste ovde: Home Društvo