Artnit

ARTNIT
Četvrtak, 18 April 2013 21:38

Branislav Nušić - Stari globus

U našoj gimnaziji postojao je jedan globus, koji je izgledao tako bedno da ga je žalost bilo pogledati. Osovina mu se tako bila iskrivila da bi se, prilikom eksperimenata, uvek drukčije okretao no što je profesor tvrdio da se zemlja okreće.

Četvrtak, 18 April 2013 21:33

Prvi put s ocem na jutrenje

Prvi put s ocem na jutrenje je jedna od najboljih pripovedaka Laze Lazarevića. Ova pripovetka je prvobitno imala naslov Zvona sa bogorodične crkve u N. i objavljena je u bečkom časopisu Srpska zora 1879. godine. Događaji u njoj su prikazani kroz priču devetogodišnjeg dečaka.

Na slici Madona iz Loreta, iz 1604. godine, jedan od najvećih baroknih slikara Mikelanđelo Merizi da Karavađo prikazao je neuobičajenu pojavu bosonoge Madone sa nagim detetom i dva hodočasnika. Slika se takođe zove i Madonna dei Pellegrini. Danas se ova slika nalazi u crkvi Sant Agostino u Rimu.

Sreda, 17 April 2013 21:36

Proljeća Ivana Galeba

Najznačajnije delo Vladana Desnice je roman Proljeća Ivana Galeba (1957), koje je nastajalo skoro više od dvadeset godina, prema njegovim rečima još od 1936. godine. Ovaj roman je sinteza viđenja i shvatanja života Vladana Desnice, i u njemu su filozofsko i poetsko postali jedinstvena i nerazdvojna celina. Mozaičku, lirsku strukturu romana povezuju sećanja glavnog junaka, Ivana Galeba, za vreme njegovog boravka u bolnici između dva proleća.

Sreda, 17 April 2013 21:30

Tomas Ekins - Čas iz hirurgije

Čas iz hirurgije, Tomasa Ekinsa iz 1875. godine smatra se za najznačajnije delo američkog slikarstva XIX veka. Na slici je primetan nesumnjiv uticaj Gustava Kurbea, Kloda Monea i Dijega Velaskeza. Slika se danas nalazi u Muzeju umetnosti u Filadelfiji.

Ja mislim da nije nužno da ređam više slika. Nadam se, da su i ove dovoljne da se pokaže opšti pravac obrazovanja u našim polugimnazijama. Naši profesori nisu savršeno razumeli svoga posla. Mesto toga da se staraju da razviju naš um, da nas pobude da mislimo i time da probude u nama ljubopitstvo za znanjem, oni su nas terali da učimo gomilu reči, kojima smisla nismo razumeli.

Vi ste ovde: Home