Artnit

ARTNIT
Sreda, 01 Maj 2013 20:39

El Greko - Hrist Spasitelj

Dominikos Teotokopulos, poreklom sa Krita, u istoriji umetnosti poznatiji kao El Greko, ime je dobio u Španiji, gde je proveo najveći deo svoga života. U svom umetničkom delu spojio je vizantijsku tradiciju i tehniku renesanse. Vizantijski uticaj unosi posebnu toplinu u njegova dela. Hrist Spasitelj je iz serije njegovih portreta, Hrist i njegovih 12 apostola, naslikanih između 1610. i 1614. godine. Danas se slika nalazi u Muzeju El Greka u Toledu.

Ona se samo igrala lepim mislima, nije im verovala; no ipak ih je zvala i bojala se da se ne izgube; one su razastirale blistavi veo nad nad užasom koji je bio iza nje i koji je izbuljenim očima netremice gledao u nju... A kad se veo dizao, ona bi se stresla i zajecala, javljale su se utvare i ispunjavale svu samoću.

Utorak, 30 April 2013 21:24

Mati

Aleksej Maksimovič Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki, bio je sovjetski pisac, osnivač književnog metoda socijalističkog realizma i politički aktivista. On je bio prvi veliki pisac radničke klase, pesnik i glasonoša socijalističkog sveta. Njegov poznati roman Mati je prožet dubokom ljubavlju prema radnicima i revolucionarima i nadahnut verom u njihovu konačnu pobedu.

Utorak, 30 April 2013 21:05

Simbolika jorgovana

Jorgovan se od davnina gaji u vrtovima zbog lepih i mirisnih cvetova. To je jedna od onih biljaka koje preživljavaju sve epohe i stilove. Cveta sredinom i krajem proleća i simbolično se povezuje sa obnovom i romantikom. Jorgovan je kao cvet omiljen u hrišćanstvu, posebno za vreme Usrksa.

Ponedeljak, 29 April 2013 20:39

T'ga za jug

Konstantin Miladinov je jedan od najznačajnijih makedonskih pesnika XIX veka. Čežnja za zavičajem i toplim makedonskim jugom inspirisala je njegovo pesničko stvaranje, dok je boravio u Moskvi. Tada je nastala i njegova najlepša pesma T'ga za jug, koja danas predstavlja monument u makedonskoj poeziji i literaturi.

Ponedeljak, 29 April 2013 20:33

Fridrih Niče - Individualizam

Nemački filozof Fridrih Niče traži potpunu slobodu u ime aristokratskog "natčoveka" i negira sve vrste društvenih obaveza u ime slobode svakog čoveka. Ničeov individualizam ističe aristokratski princip - "natčoveka" koji treba da realizuje svoju snagu i moć u odnosu na ništavnu gomilu ljudske mase ne vodeći računa ni o kakvim obzirima.

Vi ste ovde: Home