Artnit

ARTNIT
Utorak, 30 April 2013 21:24

Mati

Aleksej Maksimovič Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki, bio je sovjetski pisac, osnivač književnog metoda socijalističkog realizma i politički aktivista. On je bio prvi veliki pisac radničke klase, pesnik i glasonoša socijalističkog sveta. Njegov poznati roman Mati je prožet dubokom ljubavlju prema radnicima i revolucionarima i nadahnut verom u njihovu konačnu pobedu.

Utorak, 30 April 2013 21:05

Simbolika jorgovana

Jorgovan se od davnina gaji u vrtovima zbog lepih i mirisnih cvetova. To je jedna od onih biljaka koje preživljavaju sve epohe i stilove. Cveta sredinom i krajem proleća i simbolično se povezuje sa obnovom i romantikom. Jorgovan je kao cvet omiljen u hrišćanstvu, posebno za vreme Usrksa.

Ponedeljak, 29 April 2013 20:39

T'ga za jug

Konstantin Miladinov je jedan od najznačajnijih makedonskih pesnika XIX veka. Čežnja za zavičajem i toplim makedonskim jugom inspirisala je njegovo pesničko stvaranje, dok je boravio u Moskvi. Tada je nastala i njegova najlepša pesma T'ga za jug, koja danas predstavlja monument u makedonskoj poeziji i literaturi.

Ponedeljak, 29 April 2013 20:33

Fridrih Niče - Individualizam

Nemački filozof Fridrih Niče traži potpunu slobodu u ime aristokratskog "natčoveka" i negira sve vrste društvenih obaveza u ime slobode svakog čoveka. Ničeov individualizam ističe aristokratski princip - "natčoveka" koji treba da realizuje svoju snagu i moć u odnosu na ništavnu gomilu ljudske mase ne vodeći računa ni o kakvim obzirima.

Ponedeljak, 29 April 2013 20:29

Mark Šagal - Uskrs

Mark Šagal, jedan od najznačajnijih slikara i grafičara XX veka stvorio je čudesno fantastični likovni svet sazdan od sećanja na detinjstvo i snova, motiva iz ruskog i jevrejskog folklora, mitova i legendi, ali i utisaka iz urbane svakodnevnice. U njegovim slikama spajaju se emotivno i poetsko na nov i neponovljiv način. To se posebno zapaža na njegovoj poznatoj slici Uskrs iz 1968. godine koja prikazuje biblijsku scenu. Slika se danas nalazi u Nacionalnom muzeju Mark Šagalove biblijske poruke u Nici.

Ruski slikar, Boris Kustodiev poznat je po svojim poetskim slikama na kojima je prikazao teme iz svakodnevnog života i preneo snagu i lepotu ruske duše. Njegova slika Prvomajske demonstracije u Putilovu iz 1906. godine je realistička i nosi u sebi snažnu ekspresiju jednog stvarnog događaja, demonstracije radnika. Ova slika se danas nalazi u Muzeju revolucije u Moskvi.

Vi ste ovde: Home