ARTNIT

"Iako smo živeli manje-više oskudno, moj je otac uporno tvrdio kako treba da sledim svoje sklonosti i izaberem posao u skladu sa time. Ni u to doba, a ni kasnije, nisam osećao posebnu naklonost prema lekarskom pozivu i delatnostima koje lekar obavlja. Pre svega me je podstakla neka vrsta žeđi za znanjem, ali je ona više bila usmerena na odnose među ljudima, nego na pitanja kojima se bave prirodne nauke.

Utorak, 28 Novembar 2017 13:58

Šoljica kafe

Zbirka pripovedaka Ivana Cankara, Crtice iz moje mladosti sa živopisnim autobiografskim motivima prožeta je sećanjem na detinjstvo i prve dane mladosti. Šoljica kafe je jedna od najpoznatijih pripovedaka iz ove zbirke. U njoj je izražena bol pisca zbog pogrešnog postupka prema svojoj majci, koji smatra grehom.

Ponedeljak, 27 Novembar 2017 11:58

Status quo - zadržavanje trenutnog stanja

Latinski izraz Status quo ili prevedeno na srpski jezik status kvo znači sadašnje, trenutno, postojeće stanje stvari. Pristrasnost ka statusu kvo prisutna je u raznim važnim životnim odlukama. U svakodnevnom životu ljudi često žele da stvari ostanu relativno nepromenjene, jer time ne napuštaju svoju zonu komfora. U politici ova pristrasnost predstavlja koren konzervativne ideologije čiji je značajan elemenat očuvanje trenutnog stanja, kao i očuvanje postojećih tradicija, bez obzira da li je u pitanju nešto pozitivno i korisno ili nije.

Ponedeljak, 27 Novembar 2017 11:49

Puschkinia scilloides - prugasti morski luk

Lukovičasta biljka Puschkinia scilloides potiče iz zapadne Azije i sa Kavkaza. Poznatija je po imenima prugasti morski luk i libanska puškinja. Gaji se kao baštenska biljka u malim vrtovima, ispred ukrasnih grmova pored staza ili u kamenjaru. Dobro se kombinuje sa drugim prolećnim lukovicama.

Tempera na drvetu, Galerija Ufici u Firenci

Ovo delo svoje ime duguje natpisu Magnificat anima mea dominum (Veliča duša moja Gospoda), preuzima iz Jevanđelja po Luki i vidljivom na desnoj strani knjige koju drže dva anđela.

Kožni kauč ili sofa su najčešće u tamnoj, bogatoj boji i u sedištu dnevne sobe. Oni mogu da se lepo usklade sa skoro svakom bojom ili stilom uređenja. Ali, zato što imaju tako snažno prisustvo, ponekad mogu "preplaviti" sobu i stvoriti hladan i monoton ambijent. Uz malo ideja kožni kauč ili sofa mogu da budu centralni deo dnevne sobe u toplom, udobnom prostoru.

Vi ste ovde: Home