ARTNIT

Počinjemo da pišemo. Imamo dva sata da obradimo temu i dva lista papira na raspolaganju.

Nakon dva sata razmenjujemo listove, svaki od nas ispravlja pravopisne greške drugome uz pomoć rečnika i na dnu stranice piše: "Dobro", ili "Nije dobro". Ako je "Nije dobro", bacamo sastav u vatru i pokušavamo da obradimo istu temu na sledećem času. Ako je "Dobro", možemo da prepišemo sastav u Veliku Svesku.

Burgundi je uobičajena boja za kauč ili sofu, posebno one od kože. Ova boja koja obuhvata raznovrsne nijanse od onih koje nalikuju na crvenu i bordo, do onih koje nalikuju na braon i ljubičastu boju dobro se uklapa sa raznim bojama i predstavlja svestran izbor za dnevnu sobu. Zato kauč ili sofa u ovoj boji može dominirati dnevnom sobom ili dopuniti drugi nameštaj i dekor, ali i dodati elegantnu notu i stvoriti prijatnu atmosferu.

Nedelja, 03 Decembar 2017 11:52

Barok u književnosti

Barok je opšti stil umetnosti i književnosti u XVI i XVII veku, koji se nadovezuje na renesansu. Njegovo vremensko određenje uglavnom obuhvata razdoblje između 1570. i 1670. godine. Umetnički izvor baroka je renesansa a duh katolički reakcionizam. Književnost baroka razvija se u senci kontrole katoličke reakcije, a na književno stvaralaštvo posebno utiču ideje katoličke crkve o čoveku i životu. Nasuprot renesansnom optimizmu, veri u život i čovekovu snagu, u baroku se pripoveda ljudska nemoć i ništavnost ovozemaljskog života. Misao i rasprave o smrti postaje centralna tema crkvene literature i snažno utiče na književnost baroka.

Nedelja, 03 Decembar 2017 11:45

Pojam buržoazije

Pojam buržoazije je u prošlosti, pa i danas, zavisno od istorijskog perioda i ideološke osnove označavao različite društvene grupe, odnosno klase, a u najširem smislu označavao je građanstvo, odnosno građansku klasu. U društvenoj i političkoj teoriji, pojam buržoazije je u velikoj meri bio odrednica Karla Marksa i onih na koje je uticao. Tako Marks određuje pod pojmom buržoazije vlasnika kapitala i sredstava za proizvodnju. U popularnom govoru pojam buržoazije podrazumeva materijalizam i težnju za "ugledom". Francuski komediograf Molijer je ismejavao, a avangardni norveški dramski pisac Henrik Ibzen je kritikovao buržoaziju.

Subota, 02 Decembar 2017 11:36

Rudolf Karnap - Etika

Jedan dio filozofije, koji neki filozofi smatraju najznačajnijim, dosada uopće nije bio spomenut, naime, filozofija vrijednosti, sa svojom glavnom granom, moralnom filozofijom ili etikom. Riječ "etika" upotrebljava se u dva različita smisla. Gdjekad se stanovito empirijsko istraživanje naziva "etikom", tj. psihološka i sociološka istraživanja o radnjama ljudskih bića, naročito u pogledu podrijetla tih radnji iz osjećaja i htijenja te njihova učinka na druge ljude.

Subota, 02 Decembar 2017 11:30

Pol Kamil Gigu - Pralja

Francuski slikar pejzaža Pol Kamil Gigu je imao 26 godina kada je naslikao sliku Pralja. On je bio na početku svoje karijere, studirao na Fakultetu lepih umetnosti u Marseju, koji je bio jedan od najoriginalnijih i najaktivnijih u to vreme u Francuskoj. Njegov direktor Emile Loubon je bio blizak slikarima Barbizonske škole i ohrabrio je svoje studente da izađu i slikaju "iz prirode". Tako je Gigu 1860. godine izaabrao da slika pralju iza sebe. Slika Pralja se danas nalazi u muzeju Orsej u Parizu.

Vi ste ovde: Home